Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) Klucz do Czystszego Powietrza

W obliczu rosnących problemów z jakością powietrza, Polska podjęła kroki w celu ograniczenia emisji szkodliwych substancji pochodzących z domowych źródeł ciepła. Jednym z kluczowych elementów tej strategii jest Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM), która jest integralną częścią programu “Czyste Powietrze”. Lista ZUM to zbiór urządzeń grzewczych, takich jak: pompy ciepła, kotły na biomasę, kolektory słoneczne a także materiały budowlane, które spełniają rygorystyczne normy efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń.

Kryteria dla Urządzeń Grzewczych

Aby urządzenie mogło zostać wpisane na listę ZUM, musi spełniać szereg kryteriów technicznych. Dla pomp ciepła, które są coraz popularniejszym rozwiązaniem w polskich domach wymagane jest posiadanie certyfikatów potwierdzających ich wydajność i niską emisję zanieczyszczeń. Przede wszystkim, urządzenia te muszą posiadać europejskie znaki jakości takie jak EHPA-Q, HP KEYMARK lub EUROVENT. Ponadto, od 14 czerwca 2024 r., pompy ciepła będą kwalifikowane do dofinansowania tylko wtedy, gdy ich parametry techniczne zostaną potwierdzone wpisem na listę ZUM na podstawie badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium zlokalizowanym w kraju UE lub EFTA2. Produkty objęte dofinansowaniem z programu czyste powietrze, zostały oznaczone w naszym webshopie logotypem programu. Lista ZUM jest regularnie aktualizowana i zawiera informacje o urządzeniach i materiałach, które zostały zweryfikowane i spełniają wymagania programu. Jest to narzędzie transparentne i dostępne publicznie, które umożliwia śledzenie dostępnych opcji i dokonywanie świadomych wyborów związanych z modernizacją systemów grzewczych i izolacji budynków. Dzięki temu program “Czyste Powietrze” może efektywnie przyczyniać się do poprawy jakości powietrza w Polsce. Od 14 czerwca 2024 roku, tylko te pompy ciepła, które znajdują się na liście ZUM, będą mogły być dofinansowane. Jest to istotna zmiana, ponieważ zwiększa to gwarancję, że inwestycje w ogrzewanie domu będą ekologiczne i efektywne energetycznie.

Znaczenie Listy ZUM dla Jakości Powietrza

Lista ZUM ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości powietrza w Polsce. Poprzez promowanie i dofinansowanie tylko tych urządzeń, które są efektywne i przyjazne dla środowiska, program “Czyste Powietrze” skutecznie przyczynia się do redukcji emisji szkodliwych substancji. Dzięki temu mieszkańcy mogą cieszyć się czystszym powietrzem i lepszym zdrowiem, a także niższymi rachunkami za ogrzewanie.

Podsumowanie

Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów to nie tylko wykaz produktów, ale również narzędzie polityki ekologicznej, które ma realny wpływ na poprawę jakości życia Polaków. Jest to przykład, jak odpowiednie regulacje i wsparcie mogą prowadzić do trwałych zmian na lepsze, zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki. Aby ułatwić odszukanie produktów z listy ZUM w Solar postanowiliśmy je odpowiednio oznaczyć dzięki czemu bez problemu i szybko odnajdziesz produkty, które są objęte dofinansowaniem z programu „Czyste Powietrze”.